OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ” ZAPEWNIENIE DOWOZU UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SKARSZEWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU NA” ZAPEWNIENIE DOWOZU UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SKARSZEWY”