LIKWIDACJA KASY W GMINNYM OŚRODKU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Od  dnia  1  stycznia 2017r. przestała  funkcjonować  kasa  w Gminnym  Ośrodku  Obsługi  Szkół i  Przedszkoli w Skarszewach. Jednocześnie  prosimy  wszystkie osoby  korzystające ze  świadczeń  wypłacanych  dotychczas w formie  gotówkowej w kasie, aby założyły  rachunek  bankowy i  dostarczyły nr  rachunku do  Gminnego Ośrodka Obsługi  Szkół i  Przedszkoli  w  Skarszewach.