RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Razem ku lepszej przyszłości!

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.2. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu 01.08.2016r. – 31.10.2018r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 627 552,86 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu Państwa wynosi 4 396 175,22 zł, oraz wkład własny Gminy Skarszewy 231 377,64 zł.

UCZNIU !

Dzięki temu projektowi:

– wyrównasz braki z matematyki, przyrody, języka angielskiego,

– otrzymasz ogromne wsparcie do walki z dysgrafią, a także pomoc logopedyczną i pedagogiczną,

– nauczysz się programowania oraz stworzysz internetowy serwis publikacji uczniowskich,

– zajęcia z chemii, fizyki, biologii bądź geografii, sprawią, że to co wydawało Ci się trudne stanie się łatwe,

– koła naukowe i kluby matematycznych ekspertów sprawią, że świat wokół Ciebie stanie się ciekawszy,

–  nie będziesz musiał przebijać się przez gąszcz trudności związanych z wyborem kolejnej szkoły.

NAUCZYCIELU!

Dzięki projektowi gwarantujemy Ci szeroki wachlarz różnego rodzaju szkoleń, kursów kwalifikacyjnych      i studiów podyplomowych.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z BOGATEJ OFERTY EDUKACYJNEJ!

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji uczniów dostępne są w biurze

projektu:

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Dworcowa 27/1, 83-250 Skarszewy,

tel. 58 588 25 37, (58) 588 29 62

oraz szkołach:

PSP Skarszewy, ul. Dworcowa 27, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 25 17

PSP Szczodrowo, ul. Szkolna 1, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 24 53

PSP Więckowy, Więckowy 25, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 26 88

ZSP Skarszewy, ul. Kopernika 3, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 25 41

ZSP Godziszewo, ul. Gdańska 7, 83-209 Godziszewo, tel. 58 588 18 26

ZSP Pogódki, ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki, tel. 58 588 11 76

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020