RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Razem ku lepszej przyszłości! Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.2. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu 01.08.2016r. – 31.10.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 4 627 552,86 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu […]

PROJEKT: RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Nasze  szkoły  dostaną  wsparcie ze  środków  unijnych. Kolejny  wniosek opracowany przez  Gminny  Ośrodek  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli pt.: „Razem  ku  lepszej  przyszłości”  na  „Jakość w  edukacji  ogólnej „został oceniony pozytywnie. Wniosek  opiewa na kwotę 4.627.552,86 zł. Dofinansowanie w kwocie 4.396.175,22 zł. Należy  podkreślić, że dofinansowanie ze  środków  unijnych  wynosi aż 95%, a wkład  gminy  5% […]

Przedszkolak! To brzmi dumnie.

DOBRE WIEŚCI DLA SKARSZEWSKIEJ OŚWIATY Miło nam poinformować, że Gmina Skarszewy w drodze rozstrzygniętego konkursu na edukację przedszkolną otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 739 627,36 zł. Wniosek opracował Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli, na podstawie dogłębnej diagnozy wszystkich placówek edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej […]