POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30.000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Dworcowa 27/1, 83-250 Skarszewy, Tel: 58 588 29 62, faks: 58 588 25 37, strona internetowa: edu.skarszewy.pl, e-mail: goosip@o2.pl, NIP: 592-15-68-583, REGON: 000553621, zwany dalej Zamawiającym, działając w imieniu Gminy  Skarszewy zaprasza do składania ofert na:
Zapewnienie dostępu do systemu wspierającego dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości!

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami –> pobierz